درباره هزارتو
لوگو نشریه هزارتو

نشریه معماری هزارتو

صاحب امتیاز: کانون معماران معاصر ایران
سردبیر: امیر نجفی
شورای سیاست گذاری: علیرضا تغابنی، یاسر موسی‌پور

شماره یک: گرید

شورای دبیران پرونده «گرید»: سعید احمدیان، ساناز تولائیان، کامیار صلواتی، امیرحسین مقتدایی، امیر نجفی

همکاران پرونده «گرید»: امیرعلی اعلایی، حسین بیات، ساناز تولائیان، سید علیرضا سیدی، کسری شهبازبیگی، کامیار صلواتی، آرزو رحمانپور، الیاس کهنسال، امیرحسین مقتدایی، سعید احمدیان، امیر نجفی

طراحی لوگو: رضا عابدینی

صفحه آرایی: گروه طراحی نشریه هزارتو

مدیر داخلی پرونده «گرید» : طناز اسدالله‌زاده

سایر همکاران : یاور اسدی، مریم محله یوسفی، کسری شهباز‌بیگی، نگین بنی عامریان، شایان ادهم، امیر جاودان، لیلا زالی، مبینا ناصری، سولماز وکیلی

مدیر تولید : شرکت چاپ و نشر هنر معاصر

نهادهای حامی و همراه این شماره : شرکت گسا، شرکت درسا